• Håndteringen av denne saken gjør at man må spørre seg om Victor Norman er egnet som statsråd, sier John Olav Egeland.

Den tidligere sjefredaktøren i Dagbladet mener Norman som statsråd lever på kanten av stupet.

— De sakene som er avdekket så langt viser ikke overtramp som er så alvorlige at det burde tilsi hans avgang. Men denne pressekonferansen viser sider ved hans personlighet og politiske forståelse som gjør at man må stille seg det spørsmålet.

Politisk redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten mener statsråden ved innkalling til pressekonferansen har blåst nytt liv til en sak som var i ferd med å dø ut.

— Ingen har den siste tiden stilt spørsmål om han bør gå av eller ikke. Det er første gang jeg opplever at en statsråd innkaller til en pressekonferanse for å fortelle at han blir sittende.

— Det er lett å forstå indignasjonen og frustrasjon han opplever. Da tenker jeg på at han har vært gjennom en periode der det er stilt spørsmål ved en rekke saker knyttet til privatlivet, representasjonsutgifter og flyturer. Hver for seg går det an til å forstå at disse sakene kommer opp, men for dem som mottar det samlede trykket fra media og Stortinget, skjønner jeg at det kan oppleves som svært tungt.

— Har det svekket tilliten til Norman?

— Tilliten er svekket i enkelte kretser, men mange har sans for at han indirekte tar et oppgjør med mediene, sier Stanghelle.

Arne Strand, politisk redaktør i Dagsavisen, forstår Normans behov for å rettferdiggjøre seg, men mener det han kom med på pressekonferansen ikke bidro til noen rettferdiggjøring.

— På den forrige pressekonferansen forsvarte han seg på en mer intelligent måte, blant annet ved å beklage noe av det han hadde gjort.

Både Strand, Egeland og Stanghelle mener fredagens pressekonferanse går inn i historien som en av de mest spesielle.

— Pressekonferansen var en absurd forestilling som aldri burde vært holdt. Har statsministeren vært inne i bildet og gitt råd om dette, og det bør han normalt, så har han gitt dårlige råd. Dette er et uttrykk for dårlig mediestrategi og dårlig politikk, sier Strand.