Forbundet ber om et hastemøte med helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) og Stortingets sosialkomité for å drøfte arbeidsforholdene ved sykehusene.

— Vi opplever at mange av våre medlemmer, særlig de eldre, blir presset ut av arbeidslivet stikk i strid med Stortingets intensjoner og avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Vi har eksempler på medlemmer som har forsøkt å begå selvmord på grunn av presset de utsettes for, sier fungerende forbundsleder Sylvia Bell.

STL er et YS-forbund med rundt 3000 medlemmer. (NTB)