• Overvåkingen svekker svekker Universitetets tillit som uavhengig forskningsinstitusjon. overvåkingssaken

Det sier prorektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo etter avsløringen om at POT overvåket Torstein Hjellum og hans vitenskapelige virksomhet.

Flere av Hjellums forskningskolleger har reagert sterkt på at dokumentasjonen som ble bekreftet i Hjellums mappe. Kollegene er rystet over at det i mange år ble drevet overvåking av Hjellums virksomhet som forsker. Det er også blitt bekreftet at POT hadde kilder på selve universitetet.

Grønmoe opplyser til Bergens Tidende at universitetsledelsen nå vil ta kontakt med Hjellum for å sette seg grundigere inn forholdene som blir dokumentert i mappen.

— Vi vet at det har foregått overvåking som har rammet både Hjellum personlig og forsuret arbeidsforholdene på hans arbeidsplass ved Institutt for sammenliknende politikk i mange år. Det er derfor en lettelse for alle parter at det endelig foreligger sikker dokumentasjon på at overvåkingen har funnet sted.

Grønmo understreker at det er fullstendig uakseptabelt at en av universitetets ansatte blir rammet av ulovlig overvåking. Spesielt er det urovekkende at dokumentasjonen avslører at POT også har hatt kilder inne på universitetet

— Særlig alvorlig er det at det har foregått i så mange år. At forskere og deres faglige virksomhet overvåkes på denne måten svekker tilliten til universitetets uavhengighet, sier Grønmo.