-Hva gjorde regjeringen med opplysningen om at vi kunne bli truffet av et terroranslag innen to til tre år? spurte Erna Solberg, parlamentarisk leder i Høyre, etter at statsminister Jens Stoltenberg hadde redegjort for 22. juli-kommisjonens rapport i Stortinget i dag.

Hun viste til opplysningen i rapporten om at PST ga regjeringen beskjed om at etaten anså det som mer enn 50 prosents sjanse for at Norge ville bli rammet av et terroranslag.

— Advart mot islamister

Statsministeren svarte at det er er riktig at regjeringen mottok en slik vurdering i 2007 fra PST.

-Det var en av grunnene til at vi allerede i revidert budsjett styrket PST, og ytterligere styrket PST i statsbudsjettet. Det var viktig for å avsløre de terrorplaner som var, og ledet til arrestasjoner litt senere, svarte Stoltenberg.

Han viste da til arrestasjonene av tre personer i 2010. De tre skal ha planlagt angrep mot den danske avisen Jyllands-Posten.-Det vi ble advart mot i 2007, var ekstreme islamistiske grupperinger. Da var fokuset basert på dette. Vi må ha oppmerksomheten rettet også mot det uforutsette, som skjedde 22. juli, sa Stoltenberg.

Solberg svarte på sin side at hun undret seg over at regjeringen ikke gjorde noe med de mange sårbarhetene de kjente til.

Hun avviste også Stoltenbergs argument om at også andre land, som USA i 2001 og Storbritannia i 2005, har gjort feil når de er blitt rammet av terror.

-Vårt terroranslag kom etter at vi skulle ha lært av andre lands erfaringer. Vi venter fortsatt på svaret på hvordan det kunne skje, sa hun.

— Ukultur

Siv Jensen (Frp) pekte på det hun kalte ”ukultur, munnkurv og hemmelighold i departementene”. Hun viste til at mange av Sårbarhetsutvalgets anbefalinger for 12 år siden ikke er fulgt opp.

-Hvordan er det mulig at man har brukt ti år på å følge opp sikkerhetstiltak i Regjeringskvartalet? Hvordan er det mulig å bruke 14 år på å følge opp politiets IKT-strategi? spurte hun.

-Ingen ber om lettvinte tiltak. Mange er diskutert før, men har ikke blitt fulgt opp. Noen sier at dette er politisk spill, men det handler om Stortingets kontrollfunksjon. Derfor er det viktig at kontroll- og konstusjonskomiteen snur alle steiner og finner ut hvem som hadde ansvaret og eventuelle konsekvenser for dem, sa hun.

Blant tiltakene Frp ønsker, er disse:

  • Egen sikkerhetskomité i Stortinget, blant annet for å vurdere PSTs oppgaver og ressurser.
  • Vil ha egen, samlet budsjettproposisjon i statsbudsjettet som samler alle sikkerhetstiltak.
  • Umiddelbar døgnberedskap for helikopter.
  • Eget budsjett og fremdriftsplan for IKT-satsingen i politiet.
  • At regjeringen fjerner avgifter for politibiler og – utstyr.
  • Regjeringen fremstår som passiv og beslutningsvegrende, sa Jensen.