• Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i påstanden fra Lars Sponheim og Oddvard Nilsen om hemmelige møter mellom Ap og LO, sier LO-sekretær Per Rune Henriksen.

OLAV GARVIK

Henriksen bærer to viktige hatter i det faglig-politiske samarbeidet i Hordaland. Han er både LO-sekretær og leder av Hordaland Arbeiderparti. På den bakgrunn er han indignert over det som ble båret til torgs av Sponheim og Nilsen gjennom BT i torsdagsavisen:

— Samarbeidskomiteen er det ingen hemmelighet omkring, og det er i dette forum meningsutvekslingen mellom parti og fagbevegelse foregår. Dette har det vært full åpenhet om hele tiden, også her i Bergen, sier Henriksen.

— Det kan for øvrig ikke være noe demokratisk problem at fagbevegelsen ser seg tjent med at vi får en Arbeiderparti-regjering, fordi det bl.a. innebærer fullt skattefradrag for fagforeningskontingenten, sier han.

Per Rune Henriksen, som etter alt å dømme blir ny stortingsrepresentant neste år, retter også anklager mot Høyre som bedriver sin form for hemmelighetskremmeri når det gjelder de private bidragene til partiet.

— Det er på sin plass å utfordre Høyre til å vise full åpenhet om dette, akkurat som vi gjør. Det kan ikke være vanskeligere for dem enn det er for Trond Mohn som er helt åpen omkring sitt bidrag til oss, fortsetter Henriksen.