Økonomiprofessor Jan Inge Jenssen ble enkemann for noen måneder siden. Barna hans vil ifølge Vårt Land tape store beløp dersom han gifter seg igjen. Men blir han samboer, vil ikke barna bli skadelidende.

Ved et nytt giftermål vil han måtte gjøre et skifte. Da får barna arven etter moren, og overformynderiet overtar ansvaret for pengene til barna blir 18 år. Pengene plasseres i bank.

– Det er helt vilt at vi har et regelverk som til de grader gjør det ugunstig for barna at far eller mor gifter seg igjen, sier han til Vårt Land.

Da Jenssens kone døde, beslagla overformynderen umiddelbart en forsikringsutbetaling til barna og plasserte pengene i en lokal bank. Jenssen hadde planlagt å investere disse pengene i internasjonale obligasjoner og aksjefond.

Som enkemann kan han sitte i uskiftet bo så lenge han ønsker. Jenssen mener overformynderiet ved et eventuelt nytt giftermål vil sørge for at barna får elendig avkastning på pengene de arver.

Overformynderiets mål er å sørge for at foreldrene ikke sløser bort barnas formue.