— Allerede neste år begynner vi å merke det på kroppen, sier divisjonsdirektør Rune Myrseth i vikarbyrået Adecco.

Myrseth har ansvar for å skaffe arbeidskraft til hotell-, restaurant- og catering-bedrifter.

Han mener etterspørselen etter såkalt ufaglært arbeidskraft - til stillinger som ikke krever en formell utdannelse eller lang erfaring - snart kommer til å øke kraftig.

For å holde på folkene har Adecco begynt å tilby vikarene fast jobb i vikarbyrået. 20 prosent av de vikaren hos ham er fast ansatte i Adecco i dag. Om ett år tor Myrseth andel ha økt til 30 prosent.

Færre kan ta jobbene

Myrseth begrunner sitt syn i tre punkter:

n Det er færre unge som går ut i arbeidslivet. Ungdomskullene fra tidlig på 80-tallet er de minste i etterkrigstiden, og det vil merkes nå når de er klare for arbeidslivet. Ufaglærte jobber - for eksempel i hotellene - bemannes i stor grad av unge.

n En større andel unge tar lenger utdanning, og vil ikke ta ufaglærte jobber.

n Samtidig som det blir færre å hente arbeidskraft fra skaper det økonomiske oppsvinget i Norge flere jobber.

Må få folk tilbake i arbeid

I 1983 ble det født under 50.000 i Norge, 10.000 færre enn årlig både på 60- og 90-tallet.

— Vi er inne i en periode nå der det er få unge, sier forskningsdirektør Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå.

Han mener suget etter arbeidskraft til såkalte ufaglærte yrker må brukes for å få alle dem som står utenfor arbeidslivet (se egen artikkel) tilbake i jobb.

— Det understreker betydningen av å få opp arbeidstilbudet og legge forholdene til rette for at flere velger disse yrkene, sier Cappelen.

Cappelen sier det er langt flere som står utenfor arbeidsmarkedet enn arbeidsledighetstallene viser, enten fordi de er erklært uføre eller fordi de ikke har meldt seg ledige.

— Det er fint om vi får ledigheten ned, men det er også fint om vi får folk inn i arbeid som i dag ikke melder seg ledige, sier han.

Ikke jobb til alle

Selv om Rune Myrseth i Adecco frykter mangel på folk til ufaglærte jobber vil han ikke love jobb til alle. De som vil ha jobb må vise den rette innstillingen og ha den nødvendige fleksibiliteten, sier han.

Og Adecco har også en alternativt kilde til arbeidskraft i de nye EU-landene i øst.

— Det er klart at å få ufaglærte polske stuepiker som jobber dobbelt så effektivt som ufaglærte norske, det er en fordel, sier han.

Men å rekruttere fra utlandet har også ulemper: Det koster ekstra, i form av språkopplæring og arbeid med å skaffe husvære.

— Alt ville vært mye enklere hvis vi kunne få folk som i dag er på trygd over i arbeid enn å hente folk fra Polen, sier Myrseth.