— Det er oppsiktsvekkende at samferdselsminister Navarsete forskutterer et brobasert bybanesystem til Sotra som ligger langt inn i fremtiden. Det er også beklagelig at hun på denne måten blander rollene som samferdselsminister og bestemor, sier talsmann Per Tore Bøe (bildet) i aksjonen «Ja til Sotratunnel».

Statsråden sier i intervjuet at hun ser for seg bybane helt til Sotra, og at skinnegående kollektivsystem derfor må tas med i vurderingen når det skal avgjøres om det skal bli bro eller tunnel.

  • Navarsete bør heller være opptatt av å sikre kommunene vest for Bergen et best mulig kollektivsystem, ikke stivne i bybanesporet, for å si det sånn. Når barnebarnet til samferdselsministeren på Sotra er blitt kollektivbruker, har verden gjort store fremskritt i utviklingen av miljøvennlige busser. Da får vi også et mye mer fleksibelt kollektivtilbud til Sotra enn en bybane noen gang kan gi, sier Bøe.

Tunnelforkjemperne har ikke gitt opp kampen. Søndag 4. januar arrangerer de fakkeltog over Sotrabrua. Kommunestyrene i Bergen, Fjell og Sund skal i løpet av januar velge løsning for den nye fastlandsforbindelsen.