• Oppropet mot meg fra fylkesformennene føyer seg inn i rekken av merkelige utspill som stiller partiet i et dårlig lys, sier stortingsrepresentant Vidar Kleppe (Frp).

Kleppe går ut fra at oppropet ikke er behandlet i fylkesstyrene til de 11 fylkesformennene som har skrevet under. I oppropet blir det sagt at en renominasjon av Kleppe og hans meningsfeller vil bringe Frp langt tilbake.

— Jeg oppfordrer dem heller til å drive med politisk arbeid, og ikke blande seg i nominasjonsprosessen i andre fylker. Dette stiller partiet i et underlig og dårlig lys både blant velgerne og partisliterne, sier Vidar Kleppe, som er på reise i Tyskland med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

De 11 fylkesformennene viser stor forståelse for John Alvheim, som truet med å trekke seg fra Stortinget på grunn av Kleppes ambisjoner om å bli nestformann. Dette førte til at Kleppe trakk seg.

— John Alvheim er med god grunn såret og frustrert over Vidar Kleppe og hans kumpaners intrigespill, heter det i oppropet.

Vidar Kleppe kommenterer det slik:

— Jeg har registrert at John Alvheim satte pris på det jeg gjorde.

NTB