— Dette kan bare løses ved at den ene parten forsvinner. Og da kan det ikke være rett at dem som har vært her hele tiden bare skal pakke sammen, sier Reidar Nilsen, leder for Norges Fiskarlag, med klar adresse til oppdretterne.

Han sier fiskarlaget har vært i diskusjon med oppdretterne over tid, men at de ennå ikke er kommet i mål.

- Fiskerne er problemet

— Problemet er størst i områder hvor utskiftingen av vannmassene er spesielt liten. Det betyr særlig Ryfylke, sier Nilsen.

Han ber om at oppdretterne må rydde opp før grunnlaget for fiskerne blir ødelagt.

Skipper Egil Hersdal på sjarken «Arne» fortalte i går til NRK Rogaland at fisken ble deformert av laksefôret fra oppdrettsanleggene.

— Fôret spalter fiskekjøttet. Kjøttet deler seg opp og blir uegnet som menneskemat, sier Nilsen til BT.

Han legger til at problemet bare rammer en håndfull fiskere.

Hans Inge Algrøy, regiondirektør for Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforbund (FHL) Havbruk, mener fiskerne selv må ta skylden for dårlig fisk.

— Problemet er at mange fisker med garn, og da kan fisken gjerne ligge død i et døgn før den hentes opp, sier Algrøy.

Han legger til at det drives oppdrett av sei med for som er nesten helt liks laksefôret.

— Det må være mulig å leve side om side. Både fiskeri og oppdrett skaper verdier og det kan ikke være slik at en av oss må forsvinne, sier Algrøy.

Analyserer seien

Forskningssjef Kjell Maroni i FHL Havbruk sier det gjennom Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond er satt av et sted mellom 100.000 og 200.000 kroner for en studie av problemet.

— Vi har gått gjennom eksisterende litteratur, men ikke funnet noen negative effekter på kvalitet annet enn at kjøttet i seien generelt er litt bløtere rett etter at den har spist, sier Maroni.

Forskerne skal nå analysere sei fra de aktuelle områdene, og resultatet er ventet i løpet av sommeren.