TRINE EILERTSEN trine.eilertsen@bt.no Det er ikke sikkert det blir noe stas for oppdrettsnæringen å overta oljebransjens rolle som vår viktigste næring, skal vi tro fiskeriprofessor Frank Asche. For skal næringen ta rollen alvorlig, må den belage seg på at samfunnet melker den for milliarder, akkurat som oljebransjen opplever.Det betyr både skatter og avgifter på et helt annet nivå enn det næringen er vant til i dag, kom det frem under Vårkonferansen på Norges Handelshøyskole i går. Dyrt å være viktig Stortinget vil legge frem en proposisjon om vederlag for oppdrettskonsesjoner en av de nærmeste dagene. Da vil næringen får svar på om de må betale for nye konsesjoner, hvordan de eventuelt skal gjøre det, og hvor mye disse skal koste. Næringen er lite begeistret for tanken om nye avgifter og skatter. — Det fremstår unektelig som et paradoks at de samme politikere som tar til orde for at fiskeri- og havbruksnæringen skal være nasjonens bærebjelke når oljeeventyret tar slutt, nå synes å gå inn for å påføre næringen byrder som vil hemme dens videre utvikling og konkurransekraft, sier styreleder Tarald Sivertsen i Norske Fiskeoppdretteres Forening på foreningens hjemmeside. Grunnrentenet fellesgode Men akkurat rollen som arvtaker etter oljebransjen er et argument for å beskatte næringen hardere, mener forsker Frank Asche. Hans argument bygger på at naturressurser har en verdi fordi naturens egen produksjon gjør at avkastningen på investeringen er høyere enn den ville vært uten naturens hjelp. Denne meravkastningen kalles grunnrenten i næringen, og regnes ofte som samfunnets felles gode. Overskuddene i oljebransjen beskattes med nærmere 80 prosent nettopp for at samfunnet skal få sin del av denne grunnrenten.- Skal oppdrettsnæringen overta for oljebransjen, må den regne med å bidra til driften av storsamfunnet på samme måten som oljen gjør det, mener Asche. I dag betaler ikke næringen noen ekstra skatt for denne grunnrenten. Asche mener at utdelinger av gratis eller billige konsesjoner er en direkte overføring av verdier fra storsamfunnet til en liten gruppe velstående individer.

Les også: Ja, konsesjoner bør koste penger