Det sier psykolog Magne Raundalen til NRK, og viser til nyere amerikansk forskning om anatomiske og biologiske forskjeller i hjernen hos barn med forskjellige opplevelser i de første barneår.

Han skal nå presentere denne forskningen i regi av Kirkens sosialtjeneste.

– Det er svært foruroligende forskning som viser at hjernen får mangelfulle oppkoblinger, noe som påvirker både hukommelsesfunksjonen og senere læringsevne, sier den kjente barnepsykologen.

Han sier også følelsene og dermed den mentale helsen blir negativt påvirket.

– Hjerneskader ved omsorgssvikt overrasker meg ikke, men det er oppsiktsvekkende at det er såpass klare sammenhenger, sier direktør Ann-Marit Sæbønes i Barne-, ungdoms— og familiedirektoratet.

– Vi vet at jo tidligere vi er i stand til å hjelpe en familie der et barn opplever omsorgssvikt, jo større sjanse har det barnet for å klare seg senere i livet.

– Jeg håper disse forskningsresultatene vil gjøre det lettere for oss å hjelpe barn på et tidligere tidspunkt og at de forskjellige instansene klarer å samarbeide bedre på et tidligere tidspunkt, sier hun.

STORE KONSEKVENSER: - Omsorgssvikt kan gi hjerneskader, sier barnepsykolog Magne Raundalen.