• Omsorg er fryktelig ord å bruke i sammenheng med narkomane. Det de trenger er ikke omsorg, men behandling, sier Olav Gunnar Ballo (SV) i Stortingets sosialkomité.

Han synes regjeringen har helt feil utgangspunkt når de lar sosialministeren ta ansvar for reformen, og ikke helseministeren.

— Hele forslaget er en merkelig konstruksjon, og det er veldig preget av omsorg, ikke behandling. Omsorg alene er ikke svaret, og jeg er redd for at de foretakene som overføres til kommunene ikke kan tilby god nok behandling, sier Ballo.

Han tror at motstanden mot forslaget er massiv, og at regjeringen vil få problemer med å få flertall for forslaget i Stortinget.

— Det er veldig få som støtter forslaget. Blant kommunene er det bare de største. Det virker som om regjeringen har hørt mye på Oslo, men Oslo er både en kommune og en fylkeskommune. For dem kan en slik endring fungere godt. For de fleste andre kommunene vil det fungere dårlig, mener Ballo.

Helsebyråd i Bergen kommune, Helen Nordeide Fløisand, er ikke enig med ham.

— Vi har sagt oss positive til forslaget, med den forutsetning at vi får nok penger til å drive institusjonene, sier Nordeide Fløisand.

Hun tror at kommunen vil være i stand til å ta seg av rusmisbrukerne på en mer helhetlig måte dersom enkelte av behandlingsinstitusjonene kommer under kommunalt ansvar.

— Bergen er en stor kommune med mange rusmisbrukere. På denne måten tror vi at vi kan få større innflytelse på hele tematikken, forebygging, behandling og ettervern, sier helsebyråden.