• Oljeverndepotet skal tilbake til Fedje. Det er det ingen tvil om, sier stortingsrepresentant Olav Akselsen(bildet) til Bergens Tidende.

Det siste av de 15 statlige hoveddepotene for oljevern ble flyttet fra Fedje til Florø der det ble åpnet 10. februar i år.

Flyttingen av depotet fra Fedje har skapt stor motstand lokalt. Byrådsleder Monica Mæland, miljøvernorganisasjoner og enkeltpersoner har gått sterkt imot flyttingen og bedt om at depotet flyttes tilbake til Fedje. Terminalsjef Gunnar Gundersen ved Hydros Sture-terminal mener det er faglige grunner for at Fedje er den beste lokaliseringen av det statlige depotet. (Se annen sak på denne siden.)

Stortingsrepresentant fra Hordaland Arbeiderparti, Olav Akselsen, gikk på et valgmøte på Fedje i mai i år inn for at oljeverndepotet bør flyttes tilbake til Fedje.

— En klar forpliktelse

— Står du fast på samme standpunkt nå?

— Ja, depotet på Fedje skal gjenopprettes, sier Akselsen til Bergens Tidende.

— Dette var en av de sakene vi hadde håpet å finne penger til i regjeringens budsjett. Men vi kunne ikke løse alle problemer i løpet av tre uker. Jeg regner med at komiteen som arbeider med dette temaet, vil finne dekning på neste års budsjett. Og jeg regner med at Stortinget vil si seg enig i at depotet må gjenopprettes på Fedje, sier han.

— Staten har en klar forpliktelse til å sørge for sikkerheten der oljevirksomheten i norsk kystfarvann er størst. Hordaland Arbeiderparti kommer til å gjøre alt den kan for å legge press på regjeringen i denne saken. Jeg er overbevist om at vi skal lykkes med å få flyttet depotet tilbake til Fedje, sier Akselsen.

- En svært god nyhet!

— Det var en svært god nyhet! Nå ble jeg skikkelig glad!

Ordfører Erling Walderhaug i Fedje kommune pleier å snakke rett fra leveren. Det gjør han også når Bergens Tidende kan fortelle ham om Olav Akselsens forsikring om at statens oljeverndepot skal gjenopprettes på Fedje.

— Innerst inne har jeg trodd at det ville bli flyttet tilbake til kommunen vår, selv om det til tider har sett mørkt ut for en slik løsning. Når Akselsen nå sier det han sier, får vi tro at det blir slik at vi får depotet tilbake til Fedje. Det er ganske fornuftig, sier Walderhaug.