Hobbyornitologer tror ikke på StatoilHydro og Norsk Institutt for naturforskning (NINA) om at oljelekkasjen 12. desember har hatt minimal effekt på sjøfuglbestandene.

— Basert på det jeg ser her, er det hundrevis av fugler som har mistet livet, sier Julian Bell.

Han har i lang tid observert sjøfugl på Skogsøy vest i Øygarden, og samarbeider med Universitetet i Oslo om et sjøfuglprosjekt på Skogsøy.

- Har drevet nordover

Bell forteller om stadige observasjoner av sjøfugler med oljetilgriset fjærdrakt de siste ukene.

— De verst skadede fuglene er nok døde nå, men jeg ser hele tiden nye fugler med mindre mengder olje på seg, sier Bell.

Det er stort sett skadede gråmåker og svartbak Bell har sett. Han frykter at også mange lomvi, alke og alkekonger er rammet av ulykken.

— Døde sjøfugl har sannsynligvis drevet nordover langs vestlandskysten med kyststrømmen uten å ha nådd land, sier Bell.

StatoilHydro har bedt Bell om en rapport om hans observasjoner av fugl etter oljelekkasjen.

Oljearbeider Lars Økland jobbet på Gullfaks A-plattformen i tiden etter oljelekkasjen og forteller at han så mange døde sjøfugl.

- Mange arter med olje

— Tre dager etter lekkasjen lå oljeflaket spredt over et stort område og også rundt Gullfaks A. Fra plattformen så jeg 50 sjøfugl og minst halvparten av dem var døde. All den tid det var snakk om oljeforurenset hav i et stort område med mye sjøfugl, frykter jeg at hundrevis, kanskje tusenvis av dem har bukket under fordi de er tilsølt av olje, sier Økland.

— I flere dager talte jeg fuglene jeg observerte og har slått fast at fem prosent av alle jeg ser har olje på seg. Det gjelder arter som svartbak, gråmåke, havsule. Dette er sjøfugl som lever pelagisk - som betyr at de lever ute på havet - om vinteren, sier Økland.

Ikke oversikt ennå

Seniorforsker Svein-Håkon Lorentsen ved NINA sier det ble satt i gang beredskap langs kysten via det interkommunale oljevernutvalget.

— Vi vet at det er observert måker med oljeflekker. Vi vil analysere fugler som eventuelt kommer inn til oss, sier Lorentsen.

Fremdeles har ikke NINA fått noen samlet oversikt over hvor mye fugl som er skadet av oljen.

Før jul var NINAs beredskapsgruppe i helikopter over kysten, og oppdaget ikke olje på sjøen. Ekspertene var spesielt opptatt av alkefugl, som er den mest sårbare og truede arten.

— Det ble ikke observert alke, men en god del måke, havhest og havsule. Vi vet at en del av disse er skadet, sier Lorentsen.

Kilder: Kystverket og Statoil/Hydro