Det skriver Dagsavisen. Ifølge avisen er et forslag fra regjeringen like rundt hjørnet.

Oljeselskapene betaler allerede i dag om lag 3 milliarder kroner brutto i CO2-avgift for utslippene som oljeaktiviteten fører med seg. Etter det Dagsavisen erfarer, vil regjeringen foreslå at selskapene i tillegg betaler for klimakvoter.

I 2004 var CO2-utslippene fra olje— og gassutvinning på 13,6 millioner tonn, ifølge Statistisk sentralbyrå. Med en gjennomsnittlig kvotepris på 150 kroner per tonn, må selskapene i verste fall ut med 2 milliarder kroner mer enn i dag.

Oljeindustrien vil ikke betale mer i miljøavgifter enn den gjør i dag, opplyser fungerende kommunikasjonsdirektør Leif Harald Halvorsen i Oljeindustriens Landsforening.

Han mener CO2-avgiften bør fjernes, fordi den ikke lenger fungerer som en avgift som begrenser forurensende utslipp. Han mener investeringer for å begrense utslipp på sokkelen, allerede er gjennomført.

I stedet foreslår han at det innføres et kvotehandelssystem, og at det i tillegg opprettes et fond slik at industrien kan betale penger direkte til miljøtiltak.

Ifølge Dagsavisen er det en del av forslaget at fastlandsindustrien skal slippe CO2-avgift når kvotesystemet innføres.