• Oljeprisen kan lett havne på 18 dollar i gjennomsnitt i fjerde kvartal. Det sier oljeanalytiker Arnstein Wigestrand i Handelsbanken til NTB.

Siden terroraksjonen mot Manhattan den 11. september har prisen sunket med 8-9 dollar. Det er drøye 30 prosent på knapt tre uker og betyr enorme fall i de norske statsinntektene.

— Med dagens dollarkurs betyr våre prisforventninger i 4. kvartal rundt 160 kroner per fat. Gjennomsnittsprisen for hele fjoråret var 251 kroner. En slik prisforskjell betyr en nedgang i statens inntekter i størrelsesorden 20-25 milliarder på ett kvartal, sier Wigestrand.

Stor usikkerhet

–Det er i øyeblikket overproduksjon av olje i verden. OPEC har strukket hendene i været for første gang på tre år og sagt at organisasjonen ikke vil regulere produksjonen i forhold til etterspørselen.

— Mange mener det var lettere for OPEC-landene å vise sin støtte til USA og amerikansk økonomi på denne måten enn ved å komme med sterke politiske utspill, sier Wigestrand.

Han understreker imidlertid at situasjonen i OPEC er annerledes nå enn ved det forrige prisfallet høsten 1998. Da var uoverensstemmelsene mellom Saudi-Arabia og Iran et stort problem samtidig som Venezuela hadde en president som konsekvent motarbeidet OPEC.

I dag er spørsmålet om OPEC har politisk vilje til å beholde den kontrollen organisasjonen har hatt de siste årene.

Den eneste helt sikre er at vi har beveget oss inn i en meget usikker situasjon, sier Wigestrand.

Lagerbygging

— I øyeblikket er det vanskelig å si om den lageroppbygging som skjer foran vinteren er unormal høy, men det er tegn som tyder på at de strategiske lagre bygges opp, sier Wigestrand.

Han sier årsaken til en slik oppbygging er faren for at det skal oppstå en internasjonal situasjon som skaper akutt mangel på olje. Store innkjøp til strategiske lagre kan imidlertid føre til at oljeprisen holdes kunstig høy inntil den brått faller.

De siste årene har produksjon og forbruk av olje på verdensbasis ligget nokså stabilt rundt 75 millioner fat daglig. I 1997 var forbruket rundt 74 millioner. I inneværende år regner man med et forbruk rundt 76 millioner fat. De samlede lagre er på mange milliarder fat, men storparten er strategisk lagring av olje som bare skal benyttes i krisesituasjoner.

— Vi kan nå konstatere overproduksjon, vi er usikre på lagerbyggingen, vi er enda mer usikre på etterspørselen og dermed blir prisen per fat et åpent spørsmål. Vår vurdering er at sannsynlig gjennomsnittspris i 4. kvartal blir 18 dollar per fat, sier Handelsbankens oljeanalytiker.