Finansminister Kristin Halvorsen (SV) har tatt initiativ til en bred gjennomgang av de etiske retningslinjene til Statens pensjonsfond utland, og hun vil vurdere hvordan fondets virkemidler kan styrkes.

Statssekretær i Finansdepartementet, Roger Schjerva (SV), ønsker ikke å konkludere før prosessen har startet, men han sier at å styrke eierskapsutøvelsen peker seg ut som et viktig satsingsområde.

– Vi ønsker å styrke eierskapsutøvelsen slik at Statens pensjonsfond utland kan påvirke selskaper i klimavennlig retning, sier Schjerva til Aftenposten.

I fondets etiske retningslinjer heter det at eierposisjonene skal «brukes for å fremme bærekraftig utvikling» i økologisk forstand, og at fondet ikke skal foreta investeringer som fører til «alvorlige miljøødeleggelser».

Oljefondet har fått mye oppmerksomhet fordi det har trukket seg ut av flere, store selskaper.

Tidligere denne måneden ble det kjent at man har solgt seg ut av det britiske metall— og gruveselskapet Vedanta Resources, blant annet på grunn av alvorlige miljøskader.

– Når vi trekker oss ut, mister vi innflytelse over selskapet, og uttrekk bør derfor bare brukes overfor verstinger der vi ikke tror det er mulig å nå fram med eierskapsutøvelse. Aktiv eierskapsutøvelse er mer egnet for å påvirke selskaper i klimavennlig retning, mener Schjerva.

Diskuter saken her!

SCANPIX