Oslo: Havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen rommer olje og gass tilsvarende 1,3 milliarder fat, anslår Oljedirektoratet. Funnene kan gi betydelige inntekter, men det er noe mindre enn ventet.

Oljedirektoratet anslår at det finnes olje— og gassforekomster under havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen verdt 500 milliarder kroner, men poengterer at usikkerheten er stor. I beste fall kan det ligge framtidige inntekter som er neste tre ganger så høye i området.

Anslagene viser at det til sammen finnes olje- og gassforekomster tilsvarende 202 millioner oljeekvivalenter eller 1,3 milliarder fat. To tredeler av funnene er olje, resten er gass. Det kom fram da direktoratet redegjorde for funnene etter seismikkskytingen i området de tre siste årene.

Vi mener dette gir et tilstrekkelig grunnlag for å beslutte om det skal åpne for petroleumsvirksomhet

Oljedirektør Bente Nyland

Overleverte rapport

Rapporten ble overlevert olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) fredag formiddag. Den vil gå inn i beslutningsgrunnlaget regjeringen skal bruke når de tar avgjørelsen om å åpne hele, deler eller ingen av de omstridte områdene. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til beregningene.

— Vi mener dette gir et tilstrekkelig grunnlag for å beslutte om det skal åpnes for petroleumsvirksomhet, men for å ta rede på hvor store ressursene er må det bores letebrønner, sa oljedirektør Bente Nyland.

De største forekomstene anslås å ligge i feltet Nordland VI med 43 prosent av de anslåtte ressursene. Nordland VII og Troms II antas å inneholde omtrent like store forekomster til sammen.

Stor usikkerhet

Avhengig av hvordan man velger å gå fram hvis det åpnes for olje- og gassutvinning, ligger det et betydelig større potensial for inntjening enn de anslåtte 500 milliarder kronene. Ved en trinnvis utbygging av områdene, basert på ny kunnskap blant annet fra eventuell letevirksomhet, kan inntektene totalt komme opp i 1.400 milliarder kroner ut fra en oljepris på 97 dollar fatet, ifølge Oljedirektoratet.

Store summer til tross, beløpene er betydelig mindre enn tidligere anslag, som fra industriens holdt har kommet opp i over tre milliarder fat.

— Vi forventer å finne mindre nå enn vi gjorde tidligere. Men får vi ny informasjon om de faktiske forekomstene vil dette bildet kunne endre seg, sa Nyland.

Bør oljen og gassen hentes opp? Si din mening her.