BIR mener Naturvernforbundets argumentasjon ikke er relevant.

— En del transportforurensing unngås ved at innsamlingspunktene er lokalisert der folk må henvende seg uansett. Derved stimuleres et allerede innarbeidet mønster, mener BIR.

Naturvernforbundet synes det er positivt at BIR ønsker å gi industrien godt sortert papir-, kartong- og pappavfall.

— Det merkelige er imidlertid at renovasjonsselskapet konsentrerer seg om å detaljsortere dette avfallet, i stedet for å se på de større utfordringene og omleggingene som trengs. BIR representerer en av landets dårligste når det gjelder kildesortering, sier Christine Hvitsand, rådgiver i bærekraftig ressursbruk i Norges Naturvernforbund.

Naturvernforbundet mener papp- og papirsorteringen er lite miljøvennlig fordi befolkningen i Bergen vil føle motvilje mot det innviklede systemet. De vil la være å levere drikkekartong og papp til returpunktene. Christine Hvitsand mistenker BIR for kvitte seg med kostnader knyttet til sortering, og i stedet skyver arbeidet over på forbrukerne.

— BIR burde kildesortere matavfall og plastavfall. Til sammen utgjør det ca. 40 prosent av avfallet fra husholdningene. Da først ville sorteringen begynne å likne noe, mener Christine Hvitsand.