— Kommunalministeren kan stryke ordet tidligst, sier fylkesordfører og regionforkjemper Torill Selsvold Nyborg (KrF) - Til 1. januar skal vi være klar, sier hun.

En utredning om en ny Vestlandsregion skal etter planen ut på høring etter fylkestinget i juni. Fylkesordføreren mener at riktig fremgangsmåte blir å forlenge dagens fylkestingsperiode i to år og holde valg til et nytt Vestlandsråd samtidig med stortingsvalget i 2010. Gitt selvsagt at fylkestingene og Stortinget sier ja til nye folkevalgte regioner.

Regjeringen tar sikte på at Stortinget våren 2007 skal kunne behandle en prinsippmelding om det norske styrings- og forvaltningssystemet på lokalt og regionalt nivå.

Kommunalminister Erna Solberg understreker viktigheten av å ha en kommunal sektor som kan bidra til å sikre og videreutvikle velferden for innbyggerne, samt bidra til et sterkt og levende lokaldemokrati.

— Jeg anser spørsmålet om struktur og oppgavefordeling i offentlig forvaltning som et av de viktigste temaene Stortinget vil drøfte i neste stortingsperiode. Det er viktig at denne debatten har utspring i innbyggernes behov, sier kommunalminister Erna Solberg i en pressemelding.

Regjeringen vil ha en samlet gjennomgang av spørsmål knyttet til oppgavefordeling mellom forvaltingsnivåene. Behovet for et eget folkevalgt mellomnivå, og geografisk inndeling av kommuner og eventuelt et mellomnivå, vil bli viktige tema i meldingen. Regional statsforvaltning vil naturlig også omfattes av en slik vurdering.