Den profilerte bergensadvokaten mener politikerne har fremstått som ukritiske, og at hensynet til folks personvern er kommet i skyggen. Resultatet er at rettssikkerheten er truet.

— Rettssikkerheten settes på alvorlig prøve ettersom det stadig er vedtatt nye lover som gjør det mulig for politi- og påtalemyndighet å ta i bruk nye overvåkningsmetoder. Metodene er ikke bare et gode, men noe som selvsagt også kan misbrukes, understreker Lorentzen.

Forsømmer seg

Den muligheten mener han politikerne ser ut til å ha glemt. Han hevder at politikerne ukritisk har tatt imot skremslene fra politiet om terrorfare og utviklingen innenfor organisert kriminalitet. En fare som er mer skremsel enn reell.

— De nye lovforslagene som er kommet til justiskomiteen, møter ikke prinsipielle motforestillinger lenger. Politikerne står samlet, sier Lorentzen.

Den tidligere lederen av Advokatforeningen var frem til i fjor også leder av rettssikkerhetsutvalget. Noe av det siste han var med på, var å utarbeide et rettssikkerhetsprogram.

Her nevnes romavlytting og teknisk sporing, som telefonavlytting, spesielt. Politiet har også fått økte muligheter til å drive skjult etterforskning.

— Metodene vil i stor utstrekning kunne undergrave den enkeltes rett til privatliv og integritet. Vi må spørre oss selv hva slags samfunn vi vil leve i, og det er vår mening at svaret ikke er et samfunn hvor alle blir objekter for overvåkning og avlytting, skriver utvalget.

- Personvern må vike

Lorentzen mener at det ikke har vært endringer i kriminalitetsbildet de senere årene som gjør at effektiv etterforskning må gå foran hensynet til grunnleggende rettssikkerhetsgarantier.

— Personvernet er på vikende front, konstaterer Lorentzen.

Fra sidelinjen har han fått med seg debatten om metoder og innsyn i NOKAS-saken. Han vil ikke kommentere den saken spesielt, men sier generelt at «det er åpenbart et problem for rettssikkerheten dersom politiet og påtalemyndigheten alene skal vurdere hvilke bevis som er viktige».

— De kan velge bevis som passer inn i deres bilde, uten at forsvarerne får vite hva som ligger i resten av materialet. Det er selvsagt svært uheldig. Derfor bør slikt hemmelighold begrenses.

Retten har ansvar

Lorentzen mener at domstolene har et klart ansvar for at det skjer. Et ansvar de i dag ikke tar vare på, mener Lorentzen.

— Kan konsekvensen bli at uskyldige blir dømt?

— Det er selvsagt en mulighet for det, sier Lorentzen.

Krangelen om hemmelighold fortsatte i NOKAS-saken i går. Advokatene har ikke fått alle dokumentene Høyesterett sa de skulle få innsyn i. Påtalemyndigheten har nemlig tatt i bruk en annen paragraf for å hindre advokatene innsyn.

Stavanger tingrett skal avgjøre dette spørsmålet fredag.