Danskene var vertskap for klimatoppmøtet i desember i fjor som endte med en langt mindre omfattende avtale enn miljøforkjempere og mange land hadde håpet på. I desember får politikerne en ny mulighet under et nytt klimamøte i Mexico.

Danskene ønsker å spille en viktig rolle for å få forhandlingene på sporet igjen.

— Den største utfordringen ligger i å få skapt en riktig juridisk og organisatorisk ramme rundt avtalen. Det foreligger en politisk avtale som ikke er god nok, men som er historisk, sier Løkke Rasmussen på spørsmål fra NTB.

Men han legger til at de innmeldte målene for utslippskutt som er lovet, ikke er nok til å «nå den politiske enighet som papiret også har, om 2 grader», med referanse til målet om at den globale oppvarmingen skal begrenses til 2 grader over førindustrielt nivå.

Nå er det viktig å få flere land til å forplikte seg til større kutt, mener Løkke Rasmussen. Men på spørsmål om han ser optimistisk på veien videre for klimaforhandlingene, blir statsministeren stille en lang stund.

— Det er vanskelig, veldig vanskelig.

Norge konsentrerer seg om skog og finansiering i sitt arbeid for at klimamøtet i Mexico i desember skal munne ut i en omfattende klimaavtale, slår statsminister Jens Stoltenberg (Ap) fast.

— Vi fokuserer på skog, fordi vi ser at det er der vi kan oppnå store og raske reduksjoner av utslipp, sier han.