Dykkerne mener dette styrker deres sak.

Det var i 2003 og 2004 at Haukeland universitetssjukehus gjennomførte MR-undersøkelser av hjernene til 91 av pionerdykkerne. Allerede i den såkalte Haukeland-rapporten som ble lagt fram sommeren 2004 ble det slått fast at dykkerne har nevrologiske skader.

Først det siste året er resultatet fra MR-undersøkelsene beregnet og resultatene legges fram i en rapport nå til våren. Den dokumenterer for første gang at hjerneskader er overrepresentert hos dykkerne.

Dramatisk

— Skadebildet er langt mer dramatisk enn det vi hadde følelsen av. Rapporten styrker vår sak, sier advokat Marius Reikerås til NTB.

Han representerer de 19 nordsjødykkerne fra Nordsjødykker-Alliansen som har gått til sak mot staten. Rettssaken startet i Oslo tingrett i januar og skal pågå til slutten av mai. Reikerås er ikke i tvil om at rapporten styrker dykkernes sak.

— Ja, det gjør den definitivt. Jeg mener de har en sterk sak i utgangspunktet, men det er ingen tvil om at dette forsterker deres sak og understreker de svært alvorlige helseplagene som brettes ut i retten, sier Reikerås.

I rettssaken har nordsjødykkerne fortalt hvordan pionerdykkingen på store dyp har ødelagt livene deres. Mange av dem sliter med glemsomhet, konsentrasjonsvansker, leddsmerter, tretthet og depresjon.

Betydelige belastninger

Overlege Gunnar Moen ved Haukeland ønsker ikke å kommentere resultatet av MR-undersøkelsene overfor NTB. Han peker på at den vitenskapelige bearbeidelsen av materialet pågår, og vil forhåpentligvis bli ferdig til våren.

Moen fastslår likevel at arbeidet under varierende trykk kan skade blodtilførselen til hjernen.

— Dykkerne har blitt utsatt for betydelige belastninger som følge av dype dykk. Ved gjentatte dykk kan dette gi en hjerneskade, sier Gunnar Moen til NRK.

Allerede neste uke skal det profesjonelle medisinske miljøet forklare seg i Oslo tingrett. Både Moen og kollega Harald Nyland ved Haukeland er ventet å lette på sløret og gi retten et innblikk i sammenhengen mellom nordsjødykkingen og dykkernes hjerneskader.

Advokat Marius Reikerås sier han regner med å få rapporten innen han holder sin sluttprosedyre i midten av mai.

To saker

Allerede i fjor vant fire dykkere tilsluttet Offshore Dykker Union en sak mot staten i Oslo tingrett. De fire dykkerne ble tilkjent store millionbeløp i erstatning, men staten anket saken til lagmannsretten. Ankesaken er berammet til 12. august.

Dersom dykkerne vinner fram i de to sakene vil det trolig føre til et skred av erstatningskrav som samlet kan komme opp i flere milliarder kroner. En rettskraftig dom i dykkernes favør vil også få store konsekvenser for statens ansvar på andre områder.

Stortinget vedtok i 2003 at staten har et politisk og moralsk, men ikke et juridisk ansvar for nordsjødykkerne. Mange av dem ble uføretrygdet i ung alder og mange har begått selvmord. Dykkerne har allerede fått 2,5 millioner kroner i kompensasjon fra staten, men krever mer for tapt arbeidsfortjeneste gjennom et helt liv.

- STYRKET SAK: Advokat Marius Reikerås representerer dykkerne (i bakgrunnen) organisert i Nordsjødykker Alliansen som har saksøkt staten for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen.
Scanpix