– I dag er det mange forbrukere som har retten på sin side, men som likevel velger å la sakene ligge, rett og slett fordi fallhøyden ved å bringe saker inn for retten er for stor. Dette blir det nå en endring på, sier direktør Erik Lund-Isaksen i Forbrukerrådet.

Nye ordninger

Gruppesøksmål, småkravsprosess og rettsmekling er navnene på de viktigste endringene i den nye tvisteloven.

Gruppesøksmål innebærer at det blir mulig for flere med identisk sak å slå seg sammen mot en felles motpart og dele på saksomkostningene.

Dette betyr at tusenvis av kunder som hver for seg har blitt lurt for småbeløp, for eksempel av useriøse postordrefirmaer, nå vil kunne gå sammen og anlegge sak for å få pengene tilbake.

Lund-Isaksen sier at Forbrukerrådet ikke er fremmed for å føre gruppesøksmål på vegne av forbrukere, dersom det skulle vise seg å bli aktuelt.

Lettere med småkrav

Den nye tvisteloven åpner også for at folk kan føre sine egne saker, uten bruk av dyre advokater. Dommerne får en utvidet rolle når det gjelder å rettlede folk.

Loven regulerer også hvor mye saken kan koste. Det omstridte beløpet må være lavere enn 125.000 kroner, og da skal saken maksimalt koste 25.000 kroner.

Rettsmekling er en annen nyordning i loven. Gjennom mekling skal en forsøke å finne en løsning mellom partene, slik at saken slipper å havne i retten.