• Vi skal legge frem en skipsfartsmelding som skal gjøre det mulig for norske rederier å eie og drive skip fra Norge, og vi skal tilbake til de tider da Norge som sjøfartsnasjon var på sitt beste.

JAN I. ELIASSEN

Næringsministeren Ansgar Gabrielsen var i godlune da han møtte rederne på deres hjemmebane i storsalen 7. etasje i Rådhusgaten 25 i Oslo torsdag.

Han røpet ikke detaljer om hva skipsfartsmeldingen som kommer neste fredag inneholder, men maktet å skape forventninger hos rederne.

Gabrielsen tok til orde for at Norge skal drive med avansert skipsfart og høyteknologiskip, og fastslo at Norge fortsatt skal være et høykostland, og holde seg unna substandardskip.

Han lot det skinne gjennom at man i skipsfartsmeldingen vil se på den stadig stigende tonnasjeavgiften og kapitalbeskatningen.

Tett på EU

— Vi ønsker å legge oss tett opptil EU når det gjelder dette, sa næringsministeren.

Han understreket av det viktigste er å gi næringen stabilitet og konkurransedyktige vilkår, samt å satse på kompetanseskipsfart. Han ville ikke si noe konkret om skipsregistrene NIS og NOR, men fra andre kilder Bergens Tidende har vært i kontakt med, antydes det at regjeringen vil åpne for at NIS-skip kan ta last mellom norske havner.

Vil ha ungdommen til sjøs

I sin begeistring for skipsfarten ønsket Gabrielsen å gjøre det attraktivt for ungdom som vil satse på maritime yrker.

Han kunne ikke love at refusjonsordningen for norske sjøfolk skulle bli lovhjemlet, men alle endringer av skattemessig karakter vil bli lovfestet, sa han.

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Marianne Lie, våget ikke å slippe begeistringen helt løs.

— Vi har jo en finansminister, hva? Men alt i alt tror jeg meldingen vil svare til våre forventninger, sa Lie.