KØBENHAVN

— EU blir et viktig tema i valgkampen 2005. Det er derfor mer sannsynlig enn usannsynlig at det blir en ny folkeavstemning før 2010, sa Bondevik.

Det var i forbindelse med et formøte arrangert av europeiske kristelig-demokratiske og konservative partier før selve EU-toppmøtet at Bondevik uttalte dette. Både statsministeren og utenriksminister Jan Petersen deltar på dette møtet.

— Utvidelsen av EU nå betyr at unionen tar steget fra å være en vesteuropeisk til å bli en alleuropeisk organisasjon. Dette vil forandre EUs karakter, fortsatte Bondevik. Rundt stortingsvalget i 2005 vil vi ha et bedre bilde av hvordan EU vil utvikle seg. Og dette er noe alle partier må ta alvorlig.

Bondevik så for seg at den neste folkesavstemningen om EU vil bli tatt i to trinn. En avstemning som skal handle om Norge i det hele tatt skal sende søknad. Og hvis en slik avstemning fører til at Norge gjennomfører forhandlinger som anbefales, så vil den andre folkeavstemningen være om forhandlingsresultatet skal godkjennes.

BERGENS TIDENDE STAVANGER AFTENBLAD