Det kommer frem i en masteroppgave i sosiologi fra Universitetet i Oslo.

I oppgaven er sju soldater grundig intervjuet om forventninger og opplevelser i forbindelse med tjenesten i Afghanistan. I intervjuene ble Tom Christian Blix fortalt om episoder der norske soldater har sparket og slått lokale afghanere, skriver Adresseavisen.

– Denne informasjonen har vært krevende å håndtere fordi den inneholder alvorlige brudd på etiske regler som gjelder for soldater i internasjonal tjeneste, skriver Blix i oppgaven.

Episodene skal ha funnet sted i forbindelse med trening på skytebanen. Under treningen kunne det komme flere titalls afghanere for å plukke tomhylser, men plukkerne var vanskelig å holde på avstand til tross for advarsler fra vaktene. Ifølge soldatene som er intervjuet, ble afghanere ved noen anledninger sparket og slått av norske soldater for at de skulle holde seg på avstand.

Intervjuene til masteroppgaven ble gjort i Norge før soldatene reiste nedover sommeren 2006, og fem måneder ut i tjenesten i QRF-styrken (utrykningsstyrken) i Mazar-e-Sharif.

Blix, som for tiden tjenestegjør som offiser i Afghanistan, understreker at han ikke har grunnlag for å si at voldsutøvelsen har blitt et handlingsmønster eller en del av hverdagen.

I forbindelse med publiseringen av masteroppgaven i mai i fjor, var Blix i flere samtaler med sentrale personer i Forsvaret om funnene.

– I møtene ble det diskutert hvordan man kunne bidra til å bedre opplæring. Samtidig ble det diskutert hvordan man kunne klare å unngå slike hendelser som skytebaneepisodene, opplyser Blix i en e-post til Adresseavisen.