Andenæs mener dommerne må miste retten til å endre juryens kjennelser i straffesaker.

Etter at fagdommerne i NOKAS-saken satte juryens frifinnelse av Thomas Thendrup til siden fredag, har debatten om fagdommernes fullmakter gått varm.

Mens flere advokater tar til orde for en endring, mener både justisminister Knut Storberget og dommerne at det er nødvendig med en ekstra sikkerhet for å unngå feil i rettsprosessen.

Sikkerhetsventil

– Jeg mener vi må ha en sikkerhetsventil der fagdommerne kan gå inn og rette opp åpenbare feil. Loven er nøytral og skal både forhindre at uskyldige blir funnet skyldige og omvendt, sier justisminister Knut Storberget til NTB.

Han poengterer at han uttaler seg på generelt grunnlag og ikke som et innlegg i striden som har oppstått rundt frifinnelsen av Thomas Thendrup i Stavanger fredag i forrige uke.

Advokat Ellen Holager Andenæs, med sin erfaring blant annet fra politiet, var tidligere skeptisk til ordningen med at juryen i norske rettssaker ikke behøver å grunnlegge sine konklusjoner i straffesaker. Nå har hun endret mening. Hun mener vanlige menn og kvinner er mer egnet enn profesjonelle dommere til å vurdere bevis i straffesaker.

– Lekdommere er mer kompetente til å vurdere bevis enn fagdommerne. Dommere blir blinde av å se for mange bevis i ulike straffesaker, hevder hun.

Uenige dommere

Hun mener fagdommernes lovlige adgang til å underkjenne juryens beslutning og skyve kjennelser til side er urettferdig overfor dem som utfører jurytjeneste.

Leder i Norsk Dommerforening Bjørn Solbakken sier til NTB at han ikke ser problemet som Holager Andenæs beskriver. Han er enig med justisministeren i argumentet om at det må finnes en sikkerhetsventil ved uriktige avgjørelser.

– Ordningen er slik at man kan skyve en fellende kjennelse til side dersom det er et flertall blant fagdommerne. Ved en kjennelse om frifinnelse må det være full enighet, sier Solbakken til NTB.

Han påpeker likevel at muligheten dommerne har for å sette juryavgjørelser til side er noe som ikke bør benyttes for ofte, og bare når fagdommerne er sikre i sin sak.

Hansen, Alf Ove