— Bondevik-regjeringen nøyer seg ikke med å ødelegge norsk utenriksfart. Bondevik knuser norsk kystskipsfart. Beslutningen må stoppes. Vi vil ta alle tilgjengelige midler i bruk, sier en meget opprørt leder av Norsk Sjømannsforbund, Erik Bratvold, til Bergens Tidende.

Han mener at hele den norske fagbevegelsen vil ha interesse av å stoppe dette.

— Fagbevegelsen kan aldri akseptere at utenlandske arbeidsgivere tar utenlandske skip med utenlandsk arbeidskraft til Norge - for å jobbe i Norge på utenlandske lønns- og arbeidsvilkår. Vi kan bare godta norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid i Norge, sier Bratvold.

Et effektivt virkemiddel vil ifølge Sjømannsforbundet være å hindre utenlandske skip som ikke har norske lønns- og arbeidsvilkår i å losse og laste i norske havner.

- Slutten for norske sjøfolk

Regjeringen vil droppe kravet om arbeids- og oppholdstillatelse for utenlandsk mannskap på utenlandske skip i norsk kysttrafikk.

Det betyr slutten for norsk kysttrafikk og norske sjøfolk, mener både redere, sjømannsorganisasjoner og den politiske opposisjonen på Stortinget.

Et knippe uttalelser etter Bergens Tidendes artikkel i går viser at saken betraktes som meget alvorlig.

— En æra er over. Norsk fraktefart og norske flagg vil forsvinne. Det er vemodig og sørgelig, sier Siri Hatland, Fraktefartøyenes Rederiforening.

— Dette er Ap mot fordi det betyr kroken på døren for den norske sjømann, sier Olav Akselsen (Ap), leder av Stortingets næringskomité.

— Vi er sjokkerte. Det lokale arbeidsmarkedet for sjøfolk vil forsvinne, mener Tore Gjestrum, Norsk Sjøoffisersforbund.

Marit Arnstad, Sps næringspolitiske talskvinne hevder at vi med dette gir opp muligheten til å beskytte oss mot sosial dumping. Og Inge Ryan, SV, er «meget kritisk» til regjeringens beslutning. Frps Gjermund Hagesæter viser til at saken kan få «meget store, negative konsekvenser», og at saken vil bli grundig behandlet av Frps stortingsgruppe.

— Dette er det samme som å legge kysten død, konkluderer Steinar Bastesen, Kystpartiet.

Kan bli sak i Stortinget

En samlet politisk opposisjon vil vurdere om ikke regjeringens forslag må bringes inn for full behandling i Stortinget. Bergens Tidende skrev i går at regjeringen vil nøye seg med en forskriftsendring. Forskriftsendringer behandles ikke av Stortinget.

Men Steinar Bastesen og andre mener at forslaget kan bety at Utlendingsloven må endres. Utlendingsloven regulerer kravet om arbeids- og oppholdstillatelse for arbeid i Norge.

— Det er ingen tvil om at de som arbeider i Norge må arbeid på norske lønns- og arbeidsvilkår. Jeg tror ikke på argumentet om at krav om arbeids- og oppholdstillatelse i Norge vil stenge norske skip ute fra markeder andre steder i verden. Andre land har jo begrensninger på egen kystfart, sier Olav Akselsen (Ap).

Vil stoppe forslaget

Han peker på at regjeringspartiet Høyre ønsker mer arbeidsinnvandring, og at hensikten er å presse lønns- og kostnadsnivået.

— Her har de skaffet seg en gylden mulighet til å prøve dette i praksis, sier Akselsen.

— Hva vil Ap gjøre?

— Vi vil bidra til å få dette stoppet, sier han.

Også Senterpartiets Marit Arnstad understreker at arbeid i Norge skal betales med norske lønns- og arbeidsvilkår.

— Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor regjeringen foreslår dette. Det er en oppmuntring til å flagge ut, og kjernen blir da at lønnsnivået blir så lavt at det er umulig å konkurrere med norske lønnsbetingelser, sier Arnstad.

Viseadministrerende direktør Tore Gjestrum i Norsk Sjøoffisersforbund peker på forslaget kan få uante konsekvenser:

— Arbeid langs kysten er en del av arbeidsmarkedet i kongeriket Norge. Hvordan skal grensene heretter trekkes opp? Kan en sjømann på utenlandske betingelser også bli ansatt til å gjøre vedlikehold når de norske skipene er i havn? Hva med tariffavtalene? spør han.

— Dette vil få store konsekvenser for et betydelig antall mennesker. Og hva med fergene? Det står ingen steder at for eksempel hurtigruten skal seile med norsk flagg og ha nordmenn ansatt på norske betingelser, påpeker Gjestrum som frykter at også passasjerbåtene nå vil bli flagget ut.