-Saken er ubehagelig for de ansatte selv om vi er 100 prosent lojale til Victor Norman som statsråd og hans politikk, sier Tore Simonsen i Tjenestemannslaget i Arbeids— og administrasjonsdepartementet til NTB.

Simonsen påpeker at departementet har et spesielt ansvar for at reglene for statsadministrasjonen overholdes som forvalter av Statens personalhåndbok. Han sier at de ansatte i departementet er kommet i en vanskelig situasjon, og at det er blitt vanskelig å forsvare viktige politiske saker utad etter det som er skjedd.

Ber Norman gå

— Vi står nok svakere nå enn tidligere. Mye av tiden til de ansatte går også med til å snakke om saken, sier Simonsen til NTB.

— Jeg kan ikke skjønne at statsminister Kjell Magne Bondevik er tjent med å ha en arbeids- og administrasjonsminister som ikke har tillit blant de statsansatte, sier lederen i Landsforening 104, embetskontorene, i Norsk Tjenestemannslag, Solveig Hovde, til NTB.

Hovde rår Norman til å søke avskjed. Det er umulig å skape et godt samarbeidsklima i departementet med de forholdene som er nå, mener hun.

Er arrogant

— Det har vært noen utspill fra Norman i hans statsrådstid med dårlig informasjon til de tillitsvalgte i organisasjonene. Det har vært vanskelig å få i stand en konstruktiv dialog med Norman, sier Hovde og viser blant annet til tilsynssaken og forslaget om midlertidig ansettelser.

— Victor Norman har etter min mening ikke skapt gode samarbeidsforhold i departementet, og jeg opplever statsråden som arrogant, sier Hovde til NTB.