• Diskusjonen om statskirkens framtid er Norges største gruppearbeid, sa kirkeminister Trond Giske (Ap) da han mottok utredningen fra stat-kirke-utvalget i dag.

— Det er en veldig viktig diskusjon vi begir oss inn på. Jeg vil kalle det Norges største gruppearbeid, fordi det angår alle nordmenn uavhengig av om de er medlem av Kirken eller ikke, og om de har en religiøs tro eller ikke, sa Giske.

Innstillingen ble overlevert av utvalgets leder, fylkesmann i Sør-Trøndelag og tidligere KrF-politiker Kåre Gjønnes.

Stort flertall

Hele 18 av de 20 medlemmene i stat-kirke-utvalget anbefaler at dagens statskirkeordning oppheves.

To medlemmer ønsker en videreføring av dagens ordning. Av flertallet på 18 anbefaler 14 at den norske kirke organiseres som en lovforankret folkekirke, mens fire anbefaler en selvstendig folkekirke som ny kirkeordning.

— Eventuelle grunnlovsendringer må fremmes senest i vårsesjonen 2008. Regjeringens overordnede mål er å få til brede løsninger som det er størst mulig samling om, og sikre en åpen inkluderende folkekirke, sa Trond Giske.

Innstillingen skal på høring til mellom 2.000 og 3.000 høringsinstanser, inkludert hvert eneste menighetsråd, alle tros- og livssynssamfunn, samtlige kommuner, alle store organisasjoner og mange av de små.Høringsrunden vil vare mesteparten av 2006, og trolig vil mange partier behandle innstillingen på sine landsmøter våren 2007.