Stortingets utenrikskomité advares nå av Riksrevisjonen om faren for at Norge ikke klarer å oppfylle våre forpliktelser i forhold til NATO, skriver Aftenposten.

Samtidig som forsvarsminister Grete Faremo (Ap) dro til NATOs forsvarsministermøte i Bratislava, forsterker Stortingets kontrollorgan Riksrevisjonen kritikken av forholdene i Forsvaret.

— Riksrevisjonen konstaterer at det er mangler ved Luftforsvaret som kan medføre at Norges forpliktelser overfor NATO ikke kan oppfylles, heter det i rapporten til Stortinget.

  • Flere avdelinger er ikke i stand til å sette seg i beredskap innen gitte frister.
  • Antallet flyvere som er «combat-ready» har gått ned.
  • 40 prosent av stillingene står ledige i Luftforsvarets stab i Fellesoperativt hovedkvarter.

Øvelsesbudsjettet ved Luftoperativt inspektorat er kuttet med 65 prosent.

Skjerper kritikken I januar rettet riksrevisor Jørgen Kosmo knallhard kritikk mot at forsvarsevnen er blitt redusert de siste årene. I den nye rapporten Stortinget nå har fått på bordet, blir kritikken mot Norges dårlige forsvarsevne forsterket på flere områder:

Marinejegerkommandoen skal kunne rykke på livsfarlige oppdrag. FOTO: OLE MAGNUS RAPP

Luftoperativt inspektorat, Marinejegerkommandoen og Hærens sambandsbataljon mangler utstyr til å kunne trene.

I tillegg oppdaget revisorene at bare en av seks Leopard 2 panservogner fungerte da man besøkte Telemark bataljon.

I to av de største HV-distriktene - HV02 og HV16 - mangler henholdsvis 60 prosent og 85 prosent av mannskapene i HVs innsatsstyrke. Samtidig påpeker Riksrevisjonen at problemene med stadig færre øvelser ikke er løst. I 2008 ble blant annet øvelsene «Cold Response» og «Gemeni» avlyst.

Forsvarets sanitet sliter også, med prekær mangel på både ambulansefartøy og kirurgisk personell.

Dårlig pengestyring Kontrollen viser at Forsvaret ikke bare mangler penger, men også sliter med å styre pengene de får fra Stortinget. Av 25 investeringsprosjekter som Stortinget har gitt penger til, er 11 forsinket mer enn ett år i forhold til opprinnelig plan.Det nye økonomisystemet som ble tatt i bruk i fjor, strøk på 200 av 700 akseptansetester. Til tross for 989 ulike feil i systemet, ble løsningen tatt i bruk fordi «det var sent å velge en annen tilnærming».

Juleshopping Dårlig styring førte til at tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i fjor satt Norgesrekord i julehandel. For å få brukt opp pengene fra Stortinget før nyttår, betalte Forsvaret 22000 regninger i desember. Problemet var at 363 millioner kroner forfalt først i 2009, noe som medførte at Strøm-Erichsen brøt statens regnskapsregler.

Samtidig lå det tusenvis av uoppgjorte regninger i ulike avdelinger av Forsvaret. Forsvaret hadde ved årsskiftet 4900 ubetalte fakturaer for 250 millioner kroner.

Dette førte til at Forsvaret pådro seg 518 inkassosaker i 2008, en tredobling fra året før. Bare morarenter og inkassosalærer kostet skattebetalerne 4,3 millioner kroner.

Forholdene Riksrevisjonen har avdekket, ble lagt frem for Regjeringen allerede i april, men har vært hemmeligstemplet frem til nå. Årsaken er at Ap., Høyre og KrF i 2008 innførte «utsatt offentlighet», inntil Riksrevisjonen legger frem sin avsluttende rapport om statsregnskapet for Stortinget i midten av oktober. Dermed går det mye lengre tid før mulige kritikkverdige bruk av skattebetalernes penger blir kjent.

Hva mener du om tilstandene i Forsvaret? Si din mening her.