Venstre-lederen stiller seg helt uforstående til at statsminister Jens Stoltenberg har valgt å la Senterpartiet bestemme regjeringens linje i denne saken.

Det var i forrige uke olje— og energiminister Odd Roger Enoksen gjorde det klart at regjeringen skrinlegger flere års arbeid for å tilpasse hjemfallsretten til EU-retten. Regjeringen vil at hjemfallsretten blir som i dag.

- Hjemfall uhyre viktig

Den velger dermed full konfrontasjon med EU-retten og EØS-avtalens overvåkingsorgan, ESA. Onsdag bestemte ESA seg for å sende saken til EFTA-domstolen.

— Jeg har forståelse for ESAs krav om likebehandling. Samtidig mener jeg det er uhyre viktig å bevare den norske hjemfallsretten. Dette handler om å eie norsk natur, og er noe grunnleggende annet enn eierskap til andre bedrifter, sier Lars Sponheim til Bergens Tidende.

Striden om hjemfall handler om likebehandling. ESA krever at også kommuner, på samme måten som private, må levere kraftanlegg til staten etter et visst antall år, hvis hjemfallsretten skal bestå. Men fordi Statkraft er blitt så stor i det norske markedet, kan det måtte selge ut for å ikke bli for dominerende. Og da er frykten at norsk vannkraft i neste runde havner på utenlandske hender.

— Vi må i stedet satse på at staten blir eier av fallrettighetene, altså norsk natur, sier Sponheim.

- En løsning fullt mulig

— Men EØS vil vel ikke godta at staten blir for dominerende?

— Jeg tror det er fullt mulig å få til en løsning som kan samsvare med EU-retten hvis vi legger eierskapet direkte under staten, som med oljen og gassen i SDØE. Statkraft har allerede vokst ut av Norge, og bør ikke lenger være forvalter av norsk natur, sier han.

Sponheim mener det kan tenkes forskjellige former for drift av kraftanleggene, basert på regionale selskaper som eier maskiner og utstyr. Men selve kraften, altså fossefallene, skal være statens eiendom.

— Jeg ser selvsagt at det er et politisk spørsmål hvordan vi skal kunne beholde verdier lokalt, slik kraftkommunene er opptatt av. Men det som er eierinnteketer i dag kan bli leieinntekter. Jeg er helt sikker på at det er mulig å finne frem til en løsning, sier Sponheim,

Avledningsmanøver?

— Du tror ikke regjeringen kan nå frem med gode argumenter i EFTA-domstolen?

— Nei. Da vi vurderte en EØS-konfrontasjon på denne saken, innså vi fort at det ikke ville være mulig å nå frem i domstolen. Tvert imot vil det bety tap for Norge, og vi kan miste muligheten til å få til en slik løsning som jeg har skissert.

— Dette har også Enoksen fått vite av juristene i departementet. Hvis jeg skal spekulere på hvorfor statsministeren lar dette skje, tror jeg det er fordi han har planer om å kjøre tjenestedirektivet gjennom i neste runde. Da kan det være en avledningsmanøver å la Senterpartiet få denne konfrontasjonen med EØS. Og Jens Stoltenberg vet jo at en slik konflikt kan stanses når som helst. Den trenger ikke havne i domstolen, selv om de bruker sterke ord nå, sier Sponheim.

FEIL STRATEGI: Hjemfall av vannkraften er uhyre viktig for Norge, men regjeringen velger feil strategi når den lar saken gå til EFTA-domstolen. Det vil bety tap for Norge, mener Venstre-leder Lars Sponheim. ARKIVFOTO: SCANPIX