• Norge trenger flere politikere som Liv Signe Navarsete, mener ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim (Sp).

Om det stormer rundt Sps partileder nasjonalt, kanikke Sps førstemann i hjemkommunen rose Navarsete nok.

— Norge trenger like engasjerte, flinke ogarbeidsomme politikere som Liv Signe Navarsete. Hun har gjort en fantastiskjobb for sitt hjemfylke. Hun er aldri redd for å si hvor hun kommer fra og erstolt over sin egen hjemplass, mener han.

Ingen negative erfaringer

Solheim sier han har opplevd Liv Signe Navarsetei alle «stemninger», men har ingen negative erfaringer med det.

- Mange har kritisert Navarsete for personlig å haringt til daværende SV-statsråd Bård Vegar Solhjell for å få lagt E16 i Lærdali tunnel, og dermed lenger bort fra eget hus. Denne løsningen er 400 millionerkroner dyrere enn den alternative traseen, som Statens Vegvesen anbefalte. Dethøres ut som en tvilsom fremgangsmåte?

— Et enstemmig kommunestyre i Lærdal helt enig medhenne i denne løsningen. Og vi har vært tydelige hele tiden. Etter at Lærdalstunnelenåpnet har kommunen gjennomgått en samferdselsrevolusjon. Den enste parsellensom gjenstår er strekning forbi Ljøsne. Dessverre bor Navarsete der, men detkan ikke brukes mot henne.

Imponert

— Vi mener tunnelen er det beste for miljøet,bebyggelsen og den løsninger som sparer mest landbruksareal. Mange steder iLærdal har seks måneder uten sol. Ljøsne er en av de stedene i Lærdal medmest sol og det beste klimaet. Derfor vil vi spare det.

- Du synes ikke Navarsete er litt vel ivrig?

— Nei, slett ikke. Jeg er tvert imot imponertover at hun klarer å holde tempoet oppe etter alle disse årene itopp-politikken. Hun evner å se enkeltmennesker, og å også engasjere seg i desmå spørsmålene.

Sps egen evalueringsrapport påpekte erfullstendig mislykket valgkamp med intern strid, maktkamp og feilslåttmediestrategi. Navarsete fikk meget hard medfart for den jobben hun har gjortsom leder. Er du enig i kritikken?

— Det er flere enn lederen som hadde ansvaretfor valgkampen. Evalueringsrapporten påpeker også det. Derfor er det også flerei partiet som må ta inn over seg denne kritikken.

Trenger støtte

- Hva synes du om at mange ordførere nå kreverNavarsetes avgang?

Nei, det er jeg ikke enig i. Navarsetetrenger støtte for å fortsette arbeidet. Hun er valgt frem til landsmøte i2015. Heg ønsker hun skal sitte ut perioden.