Forsker Gunnar Sørbø ved Christian Michelsens Institutt i Bergen har ledet evalueringen av Norges fredsinnsats. I en artikkel i Morgenbladet fredag, samme dag som evalueringen skal presenteres for første gang, går han ut med klar kritikk av Norges rolle.

— Norge burde ha satt klarere rammer for sin deltakelse i fredsprosessen. Norge burde også ha trukket seg fra en ikke-eksisterende fredsprosess da krigen begynte igjen i 2006, skriver Sørbø.

— I stedet valgte Solheims team å fortsette med den begrunnelse at det fortsatt kunne bli behov for fredsmegling, og at de hadde en særlig rolle som kontaktpunkt for LTTE. Dette er ikke vanskelig å forstå, men vanskelig å forsvare, mener lederen av evalueringen.

— Det er i ettertid klart - og var det også den gang - at Norge i økende grad ble brukt som brikke i et politisk spill, skriver Sørbø.

— Det var bekvemt for andre å la Norge fortsette sitt arbeid mens regjeringen i Colombo faktisk gikk for en militær løsning, velsignet ikke bare av Kina, men også av India og USA, hevder han.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sier i en kommentar at han er «110 prosent uenig» i Sørbøs konklusjon om at Norge skulle ha trukket seg ut når alle andre land av betydning, som USA, EU, India og Kina mente Norge skulle fortsette.