Fjellanger var miljøvernminister i Bondeviks sentrumsregjering og statsråden som undertegnet Kyoto-avtalen på vegne av Norge i 1999. Søndag kveld deltok hun i en demonstrasjon utenfor Stortinget der det ble tent lys for verdens klimaofre.

Demonstrantene krevde at regjeringen trekker tilbake utslippstillatelsen til gasskraftverket på Mongstad.

– Da jeg undertegnet Kyoto-protokollen på vegne av Norge, mente mange, også SV, at forpliktelsen var for svak. Nå har den rødgrå regjeringen gitt en utslippstillatelse som vil gi en dramatisk økning av Norges CO2-utslipp hele den første og langt inn i den andre forpliktelsesperioden, sier hun.

Bak demonstrasjonen sto flere miljøvernorganisasjoner og politiske ungdomsorganisasjoner.