I går la FNs miljøprogram UNEP og GRID/Arendal frem en rykende fersk rapport om den globale utryddelsen av aper, deriblant sjimpanser, orangutanger og gorillaer. Hovedårsaken til reduksjonen er tap og ødeleggelser av leveområder og jakt. Ifølge Regnskogfondet bidrar Norge gjennom investeringer i Oljefondet til den skremmende utviklingen.

Flatehogst

— Oljefondet eide ved årsskiftet aksjer for 190 millioner kroner i det finske selskapet UPM Kymmene, som er en av verdens største produsenter av papir og treprodukter. Dette selskapet får sine forsyninger av papirmasse fra et indonesisk selskap som driver flatehogst av regnskogtømmer på den indonesiske øyen Sumatra. I sin tur bidrar denne hogsten til at orangutangen forsvinner, sier kampanjeansvarlig Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet til BT. Ifølge rapporten, som ble lagt frem av FNs miljøprogram i Johannesburg i går, trues dyrene av utryddelse også i vernede områder. Det er gjort undersøkelser i 24 verneområder i Afrika og sørøst-Asia. I hele 96 prosent av disse områdene reduseres bestandene av store aper.

Dystre utsikter

— Dersom utviklingen med avskoging, veibygging og mineralutvinning får fortsette i dagens tempo, vil mindre enn ti prosent av disse apenes leveområder være uforstyrret av mennesker i 2030, konkluderer rapporten. Regnskogfondet mener den norske koblingen på nytt aktualiserer behovet for retningslinjer for Oljefondets investeringer. Det finske selskapet UPM Kymmene, som Oljefondet er medeier i, har lånt penger til det indonesiske selskapet APRIL. Dets datterselskap RAPP (Riau Andalan Pulp & Paper) forsyner UPM Kymmene med papirmasse. Som sikkerhet for lånet, har det finske selskapet aksjer i RAPP. Nå mener Regnskogfondet at miljøvernminister Børge må gripe inn:

— Brende har de siste månedene engasjert seg sterkt mot regnskogutryddelse, og det er bra at han vil ha slutt på import av ulovlig hugd regnskogtømmer. Men hvis staten samtidig investerer i selskaper som investerer i ødeleggelser av regnskog og bidrar til å utrydde orangutangen i Indonesia, er det noe som ikke rimer. Regjeringen må ha en konsistent politikk på dette området, sier Ranum.

TRUES: Den norske stat har aksjer i selskaper som investerer i ødeleggelser av regnskog og bidrar til å utrydde orangutangen i Indonesia, lyder anklagene fra Regnskogfondet.