– Denne praksisen med å føre en person opp på en slik liste uten å varsle vedkommende er ikke i tråd med den norske rettssikkerheten. Norske myndigheter må ordne opp i dette. Ikke bare på grunn av Krekar, men fordi det også kan skje med andre norske borgere, sier Sjødin til NTB.

Han gir uttrykk for at han har en klar mistanke til at det er USA som har tatt initiativet til å føre opp mulla Krekar, og han mener det er altfor enkelt å havne på listen.

– Det kreves bare at et land foreslår at du føres opp. Reglene for lista er ikke i tråd med den rettssikkerheten vi har i Norge, sier Sjødin.