OLAV GARVIK

Det var på Vårkonferansen på Norges Handelshøyskole tirsdag at professoren og eks-statsråden dempet den frykten mange har for at Norge vil bli «oversvømmet» av billig arbeidskraft etter EU-utvidelsen.

Norman fikk følge av kommunalminister Erna Solberg som på sin side var overbevist om at vi kommer til å slite for å få nok arbeidskraft utenfra for å fylle det behovet som eldrebølgen skaper.

Tilfellet Portugal

Victor D. Norman bygget sine synspunkter på erfaringen fra den gang bl.a. Portugal ble EU-medlem (i 1986). Før den tid foregikk det en betydelig arbeidsinnvandring fra sør— til nord-Europa, men EU-medlemskap førte til at kapitalen satset på landene som gikk inn i EU på 80-tallet.

— Derfor er det høyst sannsynlig at kapitalen også ved denne korsvei til vandre til de nye EU-landene, slik at det på sikt ikke blir nødvendig for arbeidstakere derfra å komme hit, mente han.

Kinkig eldrebølge

Erna Solberg listet opp en rekke grunner for å ønske økt arbeidsinnvandring. En av dem er at lønnsveksten vil bli dempet. Dessuten er vi nødt til å «fylle på» med arbeidskraft utenfra hvis vi skal makte utfordringene i helse- og sosialsektoren som eldrebølgen etter hvert skaper.

— Fiskeindustrien i Nord-Norge vil på den annen side ha en fremtid i EU hvis vi får i stand mobilitet og fortsatt greier å hente inn arbeidskraft utenfra, sa statsråden.

Utflyttingen verst

Solberg understreket videre at det er et større problem at arbeidsplasser flytter ut av landet enn at det kommer for mange utlendinger hit, og hun fortsatte:

— Vi er nok ikke så attraktive på arbeidsmarkedet som vi innbiller oss, for det er store barrierer. Tenk bare på språket! Ved siden av sesongarbeidere har vi for eksempel satt en grense på 5.000 utenlandske fagarbeidere. Men vi har aldri hatt mer enn 2.400 slike fagfolk i løpet av et år, sa hun.