— Jeg er overrasket over utdanningsministerens utspill. Realkompetanse er viktig, men all nærings- og utviklingspolitikk vektlegger kompetanseutvikling. Norge lever av å ha en høyt utdannet befolkning, sier hun.

Akademikerne har 130.000 medlemmer fra yrker som for eksempel samfunnsvitere, leger, veterinærer, sivilingeniører, lektorer og forskere. Noen av medlemmene som jobber i privat sektor har et høyt lønnsnivå, mens akademikere i offentlig sektor sliter med forholdsvis lave lønninger. Kvam mener akademikerne er blitt oversett av sentrale myndigheter.

— Lønnsforhandlingene bør bli mer lokale. Da vil arbeidsgiverne få mer frihet til å betale for utdanning. I de sentrale forhandlingene er det blitt fokusert på likelønn og folk med lav lønn. De med høy utdanning er blitt oversett. Norges største konkurransefortrinn er billig akademisk arbeidskraft, konkluderer Christl Kvam.