I et foredrag i Oslo Militære Samfund mandag kveld pekte Jagland på at Norge i dag ikke sitter på særskilt informasjon om at det planlegges terroranslag mot landet eller norske interesser i utlandet, men at landet plutselig kan befinne seg i en slik situasjon.

— Vi må være oppmerksomme på at vi kan komme i en mer utsatt posisjon, sa han.

Jagland pekte konkret på Norges store olje- og gassressurser, vårt internasjonale engasjement i Midtøsten, Norges aktive deltakelse i FNs sikkerhetsråd og NATO-forpliktelsen etter artikkel 5 i Atlanterhavspakten som konkrete grunner til at Norge kan bli et terrormål. Artikkel 5 sier at et angrep på ett NATO-land er et angrep på alle.

Mer etterretning

— Vi må holde maksimal kontroll og oversikt over mulige terrornettverk som opererer her i landet slik at de blir oppløst eller ikke får mulighet til å aksjonere. Da må vi ha en overvåkings- og etterretningstjeneste som gjør jobben sin, samtidig som vi får tilgang på informasjon fra utlandet, sa Jagland.

Han la videre ikke skjul på at det er en stor utfordring å utøve slik kontroll i et åpent demokratisk samfunn som Norge.

— Vi bør imidlertid kunne trekke på erfaringer og lære av feil, slik at vi er i stand til å gjøre det som er nødvendig, uttalte Jagland.

Utenriksministeren frykter store lidelser og voldsomme ødeleggelser ved et mulig terroranslag mot Norge.

— Vi må dessverre innse at det bare er snakk om å begrense skadevirkningene hvis det verste skulle skje.

Pekte på skurken

Jagland gjorde det helt klart at Norge gir den internasjonale kampen mot terror sin fulle støtte, og utpekte Osama bin Laden som den store skurken.

— Det anses nå som overveiende sannsynlig at det var Osama bin Laden og hans terroristnettverk som sto bak aksjonen, sa Jagland.

Han hevdet videre at det ikke er noen tvil om at terroranslagene vi har vært vitne til i New York og Washington innebærer et tidsskille både i norsk og amerikansk politikk, og at alle nasjoner bør ta de reaksjonene terroren har skapt i USA alvorlig.

— Anslagene oppfattes som den verste tragedien i USA siden angrepet på Pearl Harbor, og innebærer det største tapet av amerikanske menneskeliv i en enkelthendelse siden den amerikanske borgerkrigen, sa utenriksministeren.