— Det er tøys å uttrykke at Norge er et eldorado for svindlere. Det er tvert imot ett av de landene der det er vanskeligst å drive med svindel, sier informasjonssjef Stein Haakonsen i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

Grunnen til det er at vi i Norge har et system der magnetstripen uløselig er knyttet opp til en PIN-kode, og ikke bare en signatur.

— Skjuler man PIN-koden, er det 100 prosent trygt å bruke kort i minibanker, sier Haakonsen til NTB.

Kritikken til norske banker har gått på manglende vilje og trenering med å innføre kort med chip istedenfor magnetstripe. Det vil være mye vanskeligere å stjele informasjon fra et kort med chip.

Smart-kort om fem år...? I mange europeiske land og i USA brukes det signatur istedenfor PIN-kode. Dette gjør at det vil ta tid å innføre såkalte smart kort med chip verden over.

— Et smart kort krever en PIN-kode. Dette gjør at folk må legge om vaner, og det er det motstand mot, sier Tor Johan Bjerkedal i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Bjerkedal sier til NTB at det er feil at Norge først vil få smart-kort om 20 år.

— I Norge er forutsetningene gode for å få smart-kort allerede om fem år. Bankene vil suksessivt skifte ut kortene til smart-kort ettersom utløpsdatoen på dagens kort går ut, sier Bjerkedal til NTB:

USA bremser utviklingen - USA var med på utviklingen fra begynnelsen av, men har nå satt seg på bakbena, og er nå den største bremsen for innføringen av smart-kort, sier Bjerkedal.

For å endre kortene fra magnetstriper til chip er man avhengig av at teknologien i resten av verden følger etter.

I dag er det mulig å få kort både med chip og magnetstripe.

— Skimmings-utstyr vil lese av magnetstripen selv om du har chip. Men skjuler du PIN-koden, er all informasjon som tyvleses av magnetstripen din verdiløs, sier Bjerkedal.

Anti-skimmingsutstyr Arbeidet med å få på plass anti-skimmingsutstyr i norske minibanker vil fortsette som planlagt uten at innføringen av smart-kort vil ha noen betydning.

— I løpet av de neste to årene vil de fleste minibanker ha anti-skimmingsutstyr sier Stein Haakonsen.

Anti-skimmingsutstyr brukes i dag i banker i Europa med gode resultater. Det virker slik at det sender ut støy og forvrenger signalene som svindlerne trenger fra din magnetstripe. (©NTB)

STEIN J. BJØRGE