– EU setter nå standarden for hvilke klimareduksjoner man må ha etter Kyoto-avtalen går ut i 2012, sier Finn Myrstad, leder i Europeisk Ungdom.

EU-kommisjonen går inn for at EU på egen hånd skal forplikte seg til å kutte utslippene av drivhusgasser med 20 prosent innen 2020 i forhold til utslippene i 1990.

– Kristin Halvorsen og andre i regjeringen som i 1994 lovet at Norge skulle være et miljøfyrtårn og vise vei utenfor EU, ser nå at EU går foran og seiler forbi Norge. Mens EU viser til resultater i miljøpolitikken, har Norge blitt en sinke, mener han.