Når man inkluderer utslipp fra olje— og gassproduksjon samt eksportert olje og gass, blir de norske CO2-utslippene per innbygger i år på 133,8 tonn, ifølge beregningene fra Bellona.

Til sammenligning slapp Kuwait i fjor ut 127 tonn CO2 per innbygger, mens hver innbygger i USA sto for nærmere 20 tonn CO2, skriver VG.

- Moralsk ansvar

Medregnet utslipp fra oljeproduksjon på norsk sokkel og forbrenning av olje og gass som Norge har solgt, står Norge for 2,7 prosent av verdens totale CO2-utslipp i 2006. Derfor har Norge et moralsk ansvar for å bruke oljeinntektene til å stanse CO2-utslipp ved å forske på CO2-håndtering og lagring av CO2, mener Bellona-leder Frederic Hauge.

– Klimaendringene er sånn sett det beste som kunne skje Olje-Norge. Uten hadde vi vært bedøvde petroholikere som ikke hadde forsket på noe, fordi vi har det så godt som vi har det. Men klimaendringene gjør at vi nå har en utfordring vi må løse, sier Hauge.

Bellonas regnestykke er basert på tall hentet fra Oljedirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Bjerknessenteret.

Gore-skryt

Fredsprisvinner Al Gores skryt av Norge som et foregangsland i klimaarbeidet irriterer miljøbevegelsen.

Gore mener Norge har gjort mer enn vanlig ut fra hvor liten befolkningen er, og han plasserer Norge blant landene som har tatt lederskap i klimaspørsmålet. Gore mener videre at den norske regjeringen er blant lederne i klimasaken.

Miljøbevegelsen har ikke noe til overs for skrytet fra Gore.

– Rosen er ikke berettiget. Norge er et av de verste landene i verden når det gjelder klimagassutslipp per innbygger, sier daglig leder Einar Håndlykken i miljøstiftelsen Zero til Klassekampen.

Målt i klimagassutslipp per innbygger er Norge på 13. plass dersom man holder eksport av olje og gass utenfor regnskapet. Håndlykken mener imidlertid at olje og gass må være med i regnestykket. Dermed blir utslippet ti ganger så høyt.

– Vi lever på å eksportere klimaendringer, sier Håndlykken.

- Høflig

Informasjonssjef Kåre Olerud i Norges Naturvernforbund deler skepsisen til skrytet fra Gore.

– Som gjest har han sikkert et behov for å være høflig, men ser man på hva som skjer her hjemme, stemmer ikke Gores uttalelser i det hele tatt, sier Olerud.

Håndlykken og Olerud er bekymret for at glansen fra fredsprisen kan fungere som en sovepute for regjeringen.

– Det er irriterende hvor mye skryt Norge får. Når det gjelder klimadebatten i Norge, hadde jeg helt klart ønsket at Gore brukte sin posisjon til å være kritisk til Norges rolle både når det gjelder utslipp og eksport av olje og gass, sier Håndlykken.

  • Enig i kritikken? Diskutér saken her!
Silje Katrine Robinson
BARE HØFLIG? Al Gore.
REUTERS
arkiv