• Hver eneste dag skjer det en rekke brudd på menneskerettighetene i Norge.

Det hevder advokat og rådgiver Gro Hillestad Thune, tidligere medlem av menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg.

Hun tar til orde for en klageinstans der man kan henvende seg dersom man mener man er utsatt for krenkelse fra myndighetene.

— Irriterende dobbeltmoral

— I Norge er det en irriterende dobbeltmoral. Norske politikere fordømmer andre land for brudd på menneskerettighetene, og seiler i flott medvind internasjonalt. Men de er lite opptatt av at det også blir begått krenkelser i Norge. Vi trenger et organ som behandler enkelthenvendelser om brudd på menneskerettighetene, sier Thune.

Hun er en av foredragsholderne på Vestlandskonferansen om et flerkulturelt samfunn, som over to dager samler 180 deltakere i Bergen.

Thune mener at innvandrere og flyktninger er blant dem som i første rekke risikerer å bli utsatt for krenkelser.

— Lukkete systemer som asylmottak, institusjoner, fengsler og politiarrester er klassiske risikosoner. Men vi vet ingenting om hvor ofte det forekommer brudd på menneskerettighetene i Norge. Vi har ingen måleinstrumenter, sier Thune.

I 1999 ble menneskerettighetserklæringen tatt inn i det norske lovverket. Thune mener det er grunn til å spørre om Stortinget ikke skjønte rekkevidden av vedtaket.

- Asylbarna sviktes

— Loven begrenser statens bruk av makt overfor enkeltpersoner, men brytes daglig. For eksempel er ikke alltid barnas beste det avgjørende kriteriet i asylsaker, slik det skal være. Jeg er også meget bekymret over et lovforslag om tvang mot demente, som nå er ute på høring, sier Thune. Hun mener også at HVPU-reformen var en «lang rekke grove brudd på menneskerettighetene», uten at hun dermed mener hele reformen var feil.

— Hva kan gjøres for å øke bevisstheten om menneskerettighetene i Norge?

— Mediene bør drive en langt mer kritisk journalistikk på dette området. Dessuten bør offentlig ansatte få opplæring, slik de har krav på. Menneskerettighetene dreier seg om hvordan enkeltpersoner blir behandlet på helsestasjonen, trygdekontoret eller av det lokale barnevernet. Det tviler jeg på at det er mange som tenker over.

Konferansen fortsetter på Hotel Norge i dag med blant andre fredsmekler Erik Solheim som foredragsholder.