TRON STRAND tron.strand@bt.noOslo— Det virkelige problemet i forhold til suverenitet får vi når norske soldater sendes i kamp og den øverste kommandoen ligger i EUs ministerråd. Der er vi ikke med, sier Sigurd Grytten.Han er også stortingsrepresentant for regjeringspartiet.- Kontroll over egne soldater i krig er en av de mest grunnleggende prinsippene for en stats suverenitet, mener han. Grunnloven - Derfor må vi ta en grundig gjennomgang av saken i forhold til Grunnlovens '93.Behandling etter '93 i Grunnloven betyr at Stortinget må vedta norsk deltakelse i EU-hæren med 2/3-flertall. Grytten mener den ordningen Norge går inn på for forsvarssamarbeidet "legger opp til en omgåelse av intensjonen i Grunnloven." Han mener at forholdet til Grunnloven tilsier at Norge ikke deltar i forsvarssamarbeidet så lenge Norge ikke er med i EU. Under fremmed kommando - Norske soldater i krig under kommando av EUs råd er særdeles problematisk og riv ruskende galt i forhold til demokratiske prinsipper og ansvaret for norske borgeres liv, sier Sigurd Grytten.Men han advarer samtidig mot en utvikling hvor Norge settes på sidelinjen i forhold til europeisk sikkerhet.- For Norge, med vår strategiske plassering og ressurser som olje og gass, er det umulig ikke å være med der europeisk sikkerhetspolitikk utvikles. Det er bare fullt medlemskap som kan løse dilemmaet, mener Sigurd Grytten. Nei-siden må forklare - Deltakelse i EU-hæren uten norsk medlemskap skaper, uansett hvordan vi snur og vender på det, et politisk problem. Det er nei-siden i Norge som må forklare hvordan norske sikkerhetspolitiske interesser kan ivaretas i en slik situasjon, sier Sigurd Grytten.

fakta/EU-hæren* EU har vedtatt å bygge opp et felles europeisk forsvar og forsvarssamarbeid.* Målet er å kunne stille 60.000 soldater til innsats i ett år. Det betinger en styrke på 250.000 mann.* EU-landene har så langt stilt 120.000 soldater til rådighet for EU-styrkene.* Norge vil være med for fullt i samarbeidet. Inntil 3.600 soldater og materiell som 12 F-16 jagerfly, fire motortorpedobåter, en ubåt og en fregatt er meldt inn til styrken av Norge.* Styrken skal være operativ i 2003.* Norge er sikret særordninger som åpner for deltakelse i nesten alle faser før en operasjon settes i gang. Men Norge er utelukket fra deltakelse i EUs råd når en operasjon er satt i gang.* Tidligere forsvarsminister Eldbjørg Løwer (V) mener det er svært problematisk at EUs ministerråd får kommando over og ansvar for norske soldater i krig.* Stortinget debatterer i dag regjeringens stortingsmelding om Norges forhold til EU. Les også: - Vi er ikke i målGodal støtter Tyrkia