Havforsker Odd Smedstad opplyser at bestanden i Nordsjøen er ganske liten, men tror ikke den kommer til å bli utryddet. Selv ville havforskerne gjerne stoppet alt torskefiske, men det er umulig, for noe fisk vil alltid blande seg inn i andre fangster. Heldigvis har torsken noen friområder rundt oljeplattformene.

Da blir det verre for fiskerne å overleve. I dag er situasjonen i Nordsjøen nesten så dramatisk som på de tidligere rike bankene på Newfoundland, der torskefisket er helt ødelagt.

Smedstad mener situasjonen på kysten og i fjordene er bedre, men legger til at også denne stammen er svak, selv om han ikke har undersøkelser som kan tallfeste mengden. Han mener at fiskepresset fra «profesjonelle» fritidsfiskere er for stort. Oljearbeidere med lange friperioder og god råd til effektivt utstyr forsyner seg grovt av bestanden. Han legger også til at det er altfor stort press på småfisken som skal være grunnlaget for de neste årenes fangst.

Dette stemmer også med inntrykket Leif Bognøy har.

Han driver bærekraftig og er interessert i at stammen skal holde seg sterk. Derfor bruker han garn som slipper igjennom all fisk under to kilo.