Det hagler med påstander om bløffing og usannheter i dokumentarprogrammet «Dykkere på dypt vann,» som sendes i Dokument2 på TV 2 i kveld. Programmet er laget av journalist Torgeir Foss, som har arbeidet med saken i nesten fem år.

– Jeg fikk et tips om at det var noe som ikke stemte i alt det Nordsjødykkeralliansen har hevdet, og som både politikere, kirken, journalister – inkludert meg selv – og mange andre har stolt blindt på i sympati med dykkernes tragiske skjebne, sier Foss til Bergens Tidende.

Sterke påstander

Programmet vil trolig vekke kraftige reaksjoner både i oljemiljøet og i politiske miljøer. For mens både politikere, kirken, medier og jurister har møtt dem med sympati og trodd på historiene til ledelsen i alliansen, stiller Foss svært nærgående og kritiske spørsmål om sannhetsgehalten i mange av påstandene fra de to lederne Rolf Guttorm Engebrethsen og Tom H. Engh.

De beskyldes både for å ha bløffet om et møte med daværende statsminister Trygve Bratteli på Ekofisk i 1971, om en alvorlig nestenulykke på verdens største betongplattform «Cormorant Alpha», mens den lå i Digernessundet på Stord i 1997, og om bruk av en påstått anerkjent britisk jurist som rådgiver. De to blir også beskyldt for å ha krevd penger av nordsjødykkere, som allerede har fått erstatning.

Ifølge programmet, som Bergens Tidende har sett, reises det ingen tvil om at mange nordsjødykkere har fått ødelagt livene sine på grunn av alvorlige senskader. I programmet hevder flere kilder at mens staten har høstet all rikdommen fra oljevirksomheten, sitter nordsjødykkerne igjen med skjegget i postkassen.

Bratteli på Ekofisk

En av de alvorlige anklagene om bløffing gjelder daværende statsminister Trygde Brattelis åpning av Ekofiskfeltet i 1971. Engh og Engebrethsen har en rekke ganger hevdet at Bratteli etter sin åpningstale kom bort til dykkerne, tok dem i hånden og takket dem for innsatsen. Statsministeren skal ha sagt at deres heltemodige innsats har vært avgjørende for velstandsutviklingen i Norge. Det skal de takkes for. Denne hendelsen skal ha vært en viktig bærebjelke i alliansens kamp for millionerstatninger og oppreisning. Men i TV 2-dokumentaren hevdes det nå at episoden neppe fant sted. Ingen vitner eller bilder kan dokumentere at det var dykkere til stede i rommet i det hele tatt. Flere intervjuobjekter nærmest avviser at Bratteli tok kontakt på Ekofisk.

Hindret ulykke

I 1999 hevdet lederne for alliansen at de gjennom en heltemodig innsats i siste liten hindret at den 380.000 tonn store plattformen «Cormorant Alpha» kantret med 11 graders slagside i Digernessundet to år tidligere. Dette blir kontant avvist både av daværende maritim sjef ved Aker Stord, som fremstår i programmet, og av operatøren Shell. Den alvorlige nestenulykken fant aldri sted, påstås det. Engh og Engebrethsen har imidlertid hevdet at de har rett til inntil 400 millioner kroner i bergingslønn. I stedet ble de avspist med 1400 flasker whisky. Også dette blir avvist.

BERGENS TIDENDE