— Det er et faktum er at kvinner rømmer fra bygda. Det handler delvis om jobb, men også om kjønnsroller og det kvinnesynet som eksisterer i bygdene, sier Jensen til Nordlys. - Prostitusjon er nesten blitt helt normalt i enkelte bygder, det prates om kjøp av seksuelle tjenester som om det var noe hverdagslig.

Hun begrunner også angrepet på nordnorske menn med tall og statistikk som blant annet viser at antallet anmeldte seksualforbrytelser i Troms og Finnmark økte med 26 prosent fra 2000 til 2001, stadig flere nordnorske menn gifter seg flere ganger med utenlandske kvinner som de deretter mishandler og det anmeldes et incestovergrep mot barn hver tredje dag i Nord-Norge.

Tallene fra Krisesentersekretariatet viser at det er flest nordnorske menn i utkantstrøk som utøver vold mot sine utenlandske koner.

— Menn må ta ansvar for mannsrollen og hva som er greit å gjøre som mann. De må delta i en offentlig debatt om hvilket kvinnesyn de forfekter i år 2002. Jeg synes det er på tide at mannfolkene hiver seg med i diskusjonen om prostitusjon, incest, familievold, krisesentrenes situasjon og om hvorfor kvinner rømmer bygda, sier stortingsrepresentant Lena Jensen.

(NTB)